वारसा

 

अ.क्र.

स्थळ

पत्ता

केसरीवाडा

568नारायण पेठ, एन.सी.केळकर रोड

शनिवारवाडा

कसबा पेठ जवळ

लालमहाल

कसबा पेठ

महात्मा फुले वाडा (सोमवार बंद)

गंज  पेठ

केळकर संग्रहालय

1377-78,बाजीराव रोड, नातू बाग, शुक्रवार पेठ, पुणे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संग्रहालय

सेनापती बापट रोड, वडारवाडी,पुणे

जोशी रेल्वे संग्रहालय (रविवार बंद)

17/1बी/2 कुलकर्णी रोड संगम प्रेस च्या पुढे कोथरूड, पुणे-411038.

पु.ल. देशपांडे उद्यान

37/3 नरवीर तानाजी मालुसरे रोड, दत्तवाडी सरिता विहार,पुणे.

शिंदे छत्री

जगताप नगर, वानवडी

१०

युद्ध मुर्ती (National war memorial)

घोरपडी लाईन, डोबरवाडी घोरपडी

११

आदिवासी वस्तु संग्रहालय (रविवार बंद) (Tribal museum)

28, क्विन्स गार्डन, बंडगार्डन, पुणे.

१२

आगाखान पॅलेस

नगर रोड, येरवडा

१३

सावरकर स्मारक

डेक्कन कॉर्नर, पुणे

१४

पुणे विद्यापीठ

गणेशखिंड रोड

 

अ.क्र.

नाव

पत्ता

कात्रज प्राणी संग्रहालय( राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय (बुधवार बंद))

भारती विद्यापीठ जवळ, सातारा रोड ,कात्रज

पेशवे पार्क

सारसबागेजवळ,स्वारगेट, पुणे

संभाजी पार्क

जे.एम.रोड, डेक्कन, पुणे

लकाकी  तळे

मॉडेल कॉलनी, पुणे

पाषाण तलाव

पाषाण

कात्रज तलाव

भारती विद्यापीठ जवळ, सातारा रोड ,कात्रज

कात्रज प्राणी संग्रहालय( राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय (बुधवार बंद))

भारती विद्यापीठ जवळ, सातारा रोड ,कात्रज

पेशवे पार्क

सारसबागेजवळ,स्वारगेट, पुणे

संभाजी पार्क

जे.एम.रोड, डेक्कन, पुणे

 

अ.क्र.

नाव

पत्ता

भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन केंद्र

812,शिवाजीनगर, लॉ कॉलेज रोड, पुणे.

बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ  इंडिया

7, कोरेगाव पार्क

कौन्सिल हॉल

बंडगार्डन रोड, कॅन्टोन्मेंट एरिया

डेक्कन कॉलेज व परिसर

डेक्कन कॉलेज रोड, येरवडा

नानावाडा

597, बुधवार पेठ शिवाजीरोड, पुणे

विश्रामबागवाडा

थोरले बाजीराव रोड, तुळशीबाग सदाशिव पेठ

पाताळेश्वर लेणी

जंगली महाराज रोड, पाषाणकर ऑटो समोर, शिवाजीनगर, पुणे

पेशवे दफ्तर

12 बंडगार्डन रोड कौन्सिल हॉल समोर

पुणे रेल्वे स्टेशन

स्टेशन पुणे.

१०

जुनी महात्मा फुले मंडई

शुक्रवार पेठ, पुणे

११

भारत इतिहास संशोधन मंडळ

1321,सदाशिव पेठ, भरत नाट्य मंदिराच्या पुढे

१२

सिटी पोस्ट

852, बुधवार पेठ लक्ष्मी रोड

१३

सेंट्रल बिल्डींग

बी.जे.रोड ससुन हॉस्पिटल जवळ

१४

अ‍ॅग्रीकल्चरल कॉलेज

शिवाजीनगर, गणेश खिंड रोड

१५

कॉलेज ऑफ  इंजिनिअरिंग पुणे

आर.बी.मोतीलाल केनेडी रोड, शिवाजीनगर

१६

फर्ग्युसन कॉलेज

एफ.सी.रोड, पुणे

१७

गोखले इन्स्टिट्युट

बी.एम.सी.सी.रोड

१८

सेंट्रल पोस्ट अ‍ॅण्ड टेलीग्राफ ऑफिस

3,कॉनॉट रोड पुणे

१९

डॉन बॉस्को युथ सेंटर पुणे

4,कोरेगाव पार्क रोड, पुणे

२०

ओव्हेल डेव्हीड सिनेगॉग अ‍ॅण्ड मेमोरिअल

1/10 मोलेदिना रोड कॅम्प

२१

पुणे नगर वाचन मंदिर

181,बुधवार पेठ

२२

एस.एन.डी.टी.कॉलेज

कर्वेनगर, पुणे.

२३

तुळशीबाग मंदिर

177/178 बुधवार पेठ, पुणे

२४

अहिल्याबाई होळकर घाट व मंदिर

संगम ब्रीज जवळ,आर.बी.मोतीलाल रोड, पुणे

२५

जंगली महाराज समाधी

जंगली महाराज रोड, शिवाजीनगर, पुणे

 

अ.क्र.

नाव

पत्ता

डॉ.आंबेडकर सांस्कृतिक भवन

डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक भवन, मालधक्का चौक, पुणे स्टेशन, पुणे

गणेश  कला क्रिडा

गणेश कला क्रिडा शुक्रवार पेठ, पुणे

बालगंधर्व रंगमंदिर

बालगंधर्व रंगमंदिर, शिवाजीनगर , पुणे

यशवंतराव  चव्हाण

यशवंतराव  चव्हाण  नाटयगृह, कोथरूड, पुणे

अण्णा भाऊ साठे

अण्णा भाऊ साठे  स्मारक, बिबवेवाडी, पुणे

पंडित भिमसेन  जोशी

पंडित भिमसेन  जोशी कलादालन , औंध, पुणे

महात्मा फुले

महात्मा फुले  सांस्कृतिक  भवन, वानवडी, पुणे

राजर्षी   शाहू  महाराज

राजर्षी   शाहू  महाराज  सांस्कृतिक भवन, हडपसर पुणे

सात्रित्रीबाई  फुले  सांस्कृतिक भवन

सावित्रीबाई  फुले  सांस्कृतिक भवन, भवानी पेठ

१०

लोकशाहीर  अण्णा भाऊ साठे

लोकशाहीर  अण्णा भाऊ साठे  सांस्कृतिक हॉल बांधणे,.नं. येरवडा

११

घोले  रोड आर्ट गॅलरी

घोलेरोड, शिवाजीनगर,आर्ट गॅलरी

 

अ.क्र.

नाव

पत्ता

भवानी माता मंदीर

भवानी पेठ, पुणे

लक्ष्मी मंदीर

सारसबागे समोर

तळ्यातला गणपती(सारसबाग)

स्वारगेट,पुणे.

चतूःश्रृंगी

सेनापती बापट रोड पुणे विद्यापीठ जवळ

दगडू शेठ हलवाई मंदीर

गणपती भवन, बुधवार पेठ  ,पुणे.

महालक्ष्मी मंदीर

सहकार नगर (नाला पार्क जवळ)

कसबा गणपती

श्री.सदाशिव नेरूगावकर चौक, घर नं.1, कसबा पेठ

नागेश्वर मंदीर

260, सोमवार पेठ,पुणे

त्रिशुंड गणपती मंदीर

सोमवार पेठ,पुणे

१०

पाताळेश्वर मंदीर

जंगली महाराज रोड,पाषाणकर ऑटोच्या समोर,शिवाजीनगर

११

जंगली महाराज मंदीर

जंगली महाराज रोड, शिवाजीनगर

१२

तांबडी जोगेश्वरी मंदिर

बुधवार पेठ, पुणे.

१३

बेलबाग मंदिर

बुधवार पेठ, लक्ष्मी रोड, पुणे

१४

ओंकारेश्वर मंदिर

सी.एस.टी नं.233, शनिवार पेठ, पुणे

 

अ.क्र.

नाव

पत्ता

अष्टविनायक -

थेऊर,मोरगाव,लेण्याद्री,रांजणगाव,सिध्दटेक

श्री. क्षेत्र खंडोबा मंदिर

जेजुरी

श्री.संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधी

आळंदी

श्री.संत तुकाराम महाराज समाधी

देहु

श्री .क्षेत्र दत्त मंदिर

नारायणपुर

बालाजी मंदिर

केतकावळे

विठ्ठल मंदिर

हडशी

शंकर मंदिर(वनीकरण, धबधबा)

बनेश्वर

कमर अली दर्वेश (दर्गाह)

शिवापुर

१०

साईबाबा मंदिर

शिरगाव

११

भुशी डॅम,वॅक्स म्युझियम

लोणावळा

१२

धबधबा

कामशेत

१३

कार्ले-भाजे लेणी

कार्ले

१४

भूलेश्वर मंदिर

यवत(भूलेश्वर)

१५

नाणे घाट

घाटघर , कल्याण व जुन्नर मधील मार्ग

१६

किल्ले-

शिवनेरी,राजगड,सिहगड,पुरंदर,लोहगड व विसापूर

१७

राणी लक्ष्मीबाई गर्ल्स मिल्ट्री स्कुल

पिरंगुट

१८

मोराची चिंचोली

चिंचोली, अहमदनगर-पुणे हायवे

१९

रेडीओटेलिस्कोप

खोडद

२०

फ्लेमींगो पक्षी निरीक्षण

भिगवण

२१

शंकर मंदिर व वन विभाग

भिमाशंकर

२२

मयुरेश्वर वाईल्ड लाईफ सँक्च्युरी

सुपे जवळ बारामती

२३

लेपर्ड रेस्क्यु सेंटर

माणिकडोह

२४

भोर राजवाडा

भोर

२५

ताम्हिणी घाट

पौड गाव च्या पुढे

२६

माळशेज घाट

नाशिक रोड, माळशेज

२७

लवासा सिटी

मावळ

२८

हुतात्मा राजगुरू स्मारक

राजगुरूनगर,खेड

२९

सिध्देश्वर मंदिर

सासवड

३०

भाटघर धरण

भोर

३१

कानिफनाथ मंदिर

सासवड

३२

नारायण बेट दत्त मंदिर

केडगाव बेट

३३

प्रति पंढरपुर

दौंड जवळ